Bijzonder kantoor

We vormen een wat bijzonder kantoor. De partners-eigenaren Pieter Kok, Frank Hordijk, Patrick Laan en Gert-Jan Jordaan besteden ruwweg de helft van hun tijd aan werkzaamheden buiten de accountancy als zodanig. Pieter is fiscalist en bedient in die hoedanigheid (ook) diverse andere relaties, Frank is als adviseur en onderzoeker actief vanuit Hordijk & Hordijk B.V. (met name voor veel gemeenten) en is daarnaast met maximaal plezier docent op een middelbare school, terwijl Patrick op diverse plaatsen optreedt als interim-controller, ook in twee grote social profit-organisaties. Bijzonder of niet, maar hoe dan ook zeer leerzaam: hij maakt daar (andersom) mee hoe de door hem voorbereide jaarrekeningen worden gecontroleerd. Tenslotte over Gert-Jan: die is al jaren actief als docent en examinator
in accountancy-vakken, met een zwaartepunt op externe verslaggeving.

Door de combinatie van onze achtergronden, werkkringen, contacten, interesses en vaardigheden benaderen we opdrachten en specifieke vragen vanuit verschillende perspectieven, waarna vrijwel altijd snel en gericht tot bevindingen, conclusies en waar aan de orde adviezen kan worden gekomen. Dat speelt ook intern: wij borgen onze vaktechniek, soms met externe consultatie, volledig zelf.