Bijzonder kantoor

We vormen een wat bijzonder kantoor. De partners-eigenaren Pieter Kok, Frank Hordijk en Patrick Laan besteden ruwweg de helft van hun tijd aan werkzaamheden buiten de accountancy als zodanig. Pieter is fiscalist en bedient in die hoedanigheid (ook) diverse andere relaties, Frank is als adviseur en onderzoeker actief vanuit Hordijk & Hordijk B.V. (met name voor veel gemeenten) en is daarnaast met maximaal plezier docent op een middelbare school, terwijl Patrick op diverse plaatsen optreedt als interim-controller, ook in twee grote social profit-organisaties. Bijzonder of niet, maar hoe dan ook zeer leerzaam: hij maakt daar (andersom) mee hoe de door hem voorbereide jaarrekeningen worden gecontroleerd.

Door de combinatie van onze achtergronden, werkkringen, contacten, interesses en vaardigheden benaderen we opdrachten en specifieke vragen vanuit verschillende perspectieven, waarna vrijwel altijd snel en gericht tot bevindingen, conclusies en waar aan de orde adviezen kan worden gekomen. Dat speelt ook intern: wij borgen onze vaktechniek, soms met externe consultatie, volledig zelf. Met name Frank is daarnaast nog actief als examinator en bestuurslid binnen onze beroepsorganisatie NBA, wat nog een extra dimensie aan het brede kwaliteitsspectrum van ons kantoor geeft.